Kalabria

Przestępcy i kanibali: jak narodził się stereotyp Kalabryjczyka

Gdyby zapytać jeszcze wiek temu jakiegokolwiek Francuza, co sądzi o Kalabrii, nie byłaby to przychylna opinia. Ba! Byłaby ona ubliżająca i pogardliwa. A każdego Kalabryjczyka Francuz określiłby przestępcą i kanibalem. O tak! Nie przesadzam.

Continue reading